קמטים, יופי ונראות

במעמדי קנייה כאלו ואחרים ישנם לא מעט סוגים שונים של מיסים והיטלים אותם נצטרך לשלם, למשל במעמד של קניית רכב חדש מהחברה נאלץ לשלם אגרת עלייה לכביש ועוד. אך בכל הקשור לדירה, לנכס בו המשפחה מתקיימת במרבית הזמן, ישנם גם כן לא מעט היטלים שונים ותשלומים כמו היטל שבח המתייחס לעליית המחיר של הנכס ולעוד משתנים רלוונטיים למחיר הדירה. בישראל אחד מהכלים החזקים לחידוש ומיקסום של יחידות הדיור הקיימות, הוא ללא ספק "פינוי ובינוי" אשר לוקח חלק ברחבי הארץ וברובע איילון שבבת ים, אמור להופיע הפרויקט בסדר גודל שעוד לא נראה בעיר.

היטל שבח בבת ים

היטל השבחה פינוי בינוי כמו שציינו מעל מתבסס על פני כמה פרמטרים, הראשון מבניהם הוא שווי הדירה בזמן שנקנתה והינו מהווה בסיס להיטל השבח. אל פרמטר זה ניתן להתייחס גם אל עליית המחירים שבעיר בת ים, מסופה של שנת 2019 כאשר מחיר הדירות עומד בממוצע בעיר על כ1.6 מיליון. כיום שווי מחיר הדירות בבת ים בממוצע עומד על כ 2.2 מיליון שקלים. מלבד העלייה ה"טבעית" ביחס לביקוש, היטל שבח כולל בתוכו גם כן שיפוץ הדירה או כל פרמטר אחר שגרם לעליית המחיר מהשבחת הנכס. תשלום מס השבח מכלם בתוכו גם כן את עלויות השיפוץ, תשלומים נוספים ושונים אשר מנמיכים לעיתים בצורה משמעותית את תשלום היטל השבח.

היטל שבח פינוי ובינוי

פינוי ובינוי נחשב שנים ארוכות לכלי יעיל על מנת להגדיל את כמות הדירות, לשפר את איכות החיים של הדיירים וכמובן לספק להם הזדמנות נדל"נית. בכל הקשור להיטלי שבח, בשנים האחרונות היה מקובל כי דיירים אשר לקחו חלק בפרויקט פינוי ובינוי יהיו מחויבים בהיטל מס כמו בעלי דירות שמוכרים את הנכס. אלא שבית המשפט דחה את התפישה הזו ואף טען כי היא מהווה תמריץ "לא נכון", ובמקום החישוב "הסטנדרטי" הוא מציע חישוב המתייחס לדירות עם סיום הפרויקט. משמע כי גובה היטל מס השבח, יתבסס על מחיר הדירה כיום ועל הרווח שהדיירים יקבלו עם סיומו.