החיים שלנו תותים – משמעות וערך תזונתי

כיום בישראל קיימות מגוון חברות ובמגוון רחב של סקטורים ותחומי עניין שונים, כאשר בכל סקטור ומקצוע שונה ניתן למצוא הרבה יותר מחברה אחת העוסקת בתום או בתחומים נלווים ומשיקים. כך למשל חברות הייטק ניתן למצוא במגוון רחב של גוונים, תחומי עיסוק וכמובן כמות עובדים ועוד. מנעד חברות שכזה דורש לא פעם הכרה בשווי ומאפיינים שונים על מנת להכיר לעומק את היכולות הכלכליות של כל חברה, על כן בלא מעט מקרים מתקיימת הערכת שווי חברות. כך בעצם ניתן להכיר את סדר גודל הפעילות של החברה, את שוויה הכלכלי דרך מספר רבדים ועוד לא מעט נתונים אשר יציגו את התמונה והיכולות המלאות של כל חברה.

הערכת שווי חברות – באילו נסיבות?

כיום חברות רבות מבצעות פעולות פיננסיות שונות, בין אם במיזוג של חברות, בגיוס משקיעים והפשרת מניות ועד אל פשיטות רגל. פעולות פיננסיות שכאלו דורשות בין היתר לא רק שדרת ניהול חזקה אשר תעמוד בהם בהצלחה, אלא גם הצגת שווי החברה והפעולות הפיננסיות שלה. כך למשל חברת הייטק אשר מבקשת לגייס כסף ממשקיעים חיצוניים, תצטרך לבצע הערכת שווי אשר יכלול את הפעולות הכלכליות שעשתה בשנים האחרונות, את סך החובות הקיימים כנגדה ועוד פרמטרים שונים. הערכת שווי שכזו כמו שציינו עלולה להתקיים גם במקרים של פשיטת רגל, כאשר החברה תתבקש להוכיח אי יכולת לפרוע את החובות כנגדה או להבדיל להוכיח כי אין ברשותה גם נכסים פיזיים או פיננסיים אחרים.

השיטות לחישוב

כאשר מדובר בהערכת שווי חברות חשוב לדעת כי ישנם שלושה דרכי בדיקה, כאשר הראשון מבניהם כולל את תזרים המזומנים של החברה, את שיעור המס אשר שולם בחמש השנים האחרונות, את התחזיות הפיננסיות לשנים הבאות ועוד פרמטרים פיננסים אחרים. שיטת נוספת הנחשבת למעט יותר "מעמיקה" מסתמכת על הנתונים שאותם ציינו, תוך כדי השוואה גם בין חברות דומות, בדיקה מעמיקה של נכסים פיננסים קיימים ובחלק מהמקרים גם נכסים פיננסים שאינם עוד קיימים. אך לצד כל אלו חשוב לזכור כי הערכת שווי הוגן צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע, אשר ידע ל"שטח" את כל הנתונים בצורה יעילה ואפקטיבית.